Get Adobe Flash player

 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg

ชุดจานดาวเทียม Dynasat รุ่นยอดนิยม

ชุด No1mini GOLD + ชุดจาน 5 ฟุต

สิ่งที่เหนือกว่าจานอื่นๆ

 • เกนการรับที่เหนือกว่า ทำให้คุณรับสัญญาณได้ชัดเจนกว่า ด้วยจานขนาดที่เท่ากัน และยังรับได้ทั้ง C และ KU Band ด้วย
 • ฟังก์ชั่นการใช้งานที่เหนือกว่า ช่วยให้จาน Dynasat รับสัญญาณจากดาวเทียมที่มีมุมการรับตํ่ามากๆ เช่น Intelsat-2, Intelsat-8 ในขณะที่จานอื่นๆทำไม่ได้คุณจึงรับช่องรายการ ที่ดีๆได้มากกว่า ซึ่งจานอื่นทำไม่ได้
 • ความปราณีตและความแข็งแรงที่เหนือกว่า จานดาวเทียมไดน่าแซท ได้ถูกสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความแข็งแรงสามารถต้านทานลมพายุและพายุ ลูกเห็บได้เหนือกว่าสินค้าของคู่แข่ง
 • ดูฟรี 220 ช่อง พร้อม TV DIGITAL

ราคาพร้อมติดตั้ง 2,900 บาท

 

ชุดรับฟรีทีวีไทยชุดจานดาวเทียม C Band Fix รับดาวเทียม Thaicom 5 ในระบบ C-Band

ชุดจานดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียม Thaicom 5 C Band สามารถรับชมช่องรายการได้กว่า 120 ช่อง (เป็นฟรีทีวีไทยกว่า 80 ช่อง) หลากหลายความบันเทิงทั้งภาพยนตร์ เพลง การ์ตูน สารคดี วาไรตี้ กีฬาสัญญาณภาพคมชัดด้วยระบบ Digital  ดูฟรีไม่มีรายเดือน

Receiver


ชุดจานดาวเทียม

ขนาด
หน้าจาน

หน้าจาน
รองรับ
ทีวี

ราคา
จุดมาตรฐาน

No.1 mini

ชุดจานดาวเทียม
5' Fix No.1 mini

5'

1

3,399

ชุดจานดาวเทียม
5.5' Fix No.1 mini

5.5'

2

3,899

ชุดจานดาวเทียม
6' Fix No.1mini

6'

4

4,399

Dynasat
PVR

ชุดจานดาวเทียม
5.5' Fix Dynasat PVR

5.5'

2

7,899

ชุดจานดาวเทียม
6' Fix Dynasat PVR

6'

4

8,399

 

ชุดจานดาวเทียม Duo Fix

รับฟรีทีวีไทยดาวเทียม Thaicom 5 C-Band และ ASTV ในดาวเทียม NSS6 ระบบ KU Band

ชุดจานดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียม Thaicom 5 ระบบ C Band และ NSS6 ระบบ KU Band สามารถรับชมช่องรายการได้กว่า 100 ช่อง (เป็นช่องรายการไทยกว่า 100 ช่อง) หลากหลายความบันเทิงพร้อมทั้งเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองจาก สำนักงานข่าว Nation Channel และ New1 จาก ASTV สัญญาณภาพคมชัดด้วยระบบ Digital
ดูฟรีไม่มีรายเดือน

Receiver

ชุดจานดาวเทียม

ขนาด
หน้าจาน

หน้าจาน
รองรับ
ทีวี

ราคาจุด
มาตรฐาน
จุดแรก

No.1 mini

ชุดจานดาวเทียม
5' Duo Fix No.1 mini

5'

1

3,899

ชุดจานดาวเทียม
5.5' Duo Fix No.1 mini

5.5'

2

4,399

ชุดจานดาวเทียม
6' Duo Fix No.1 mini

6'

4

4,899

Dynasat
PVR

ชุดจานดาวเทียม
5.5' Duo Fix Dynasat PVR

5.5'

2

8,699

ชุดจานดาวเทียม
6' Duo Fix Dynasat PVR

6'

4

9,199

ชุดจานดาวเทียม
7' Duo Fix Dynasat PVR

7'

8

10,199

 

ชุดจานดาวเทียม C/KU Fix

รับฟรีทีวีไทยดาวเทียม Thaicom 2/5 ในระบบ C และ KU

ชุดจานดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียม Thaicom 2/5 ในระบบ C Bandและ KU Band สามารถรับชมช่องรายการได้กว่า 80 ช่อง (เป็นฟรีทีวีไทยกว่า 40 ช่อง) หลากหลายสาระความรู้ความบันเทิงต่าง ๆ มากมาย เช่น ภายนตร์ เพลง การ์ตูน สารดคี ช่องเพื่อการศึกษาจากพระราชวังไกลกังวล สัญญาณภาพคมชัดด้วยระบบ Digital ดูฟรีไม่มีรายเดือน

Receiver

ชุดจานดาวเทียม

ขนาด
หน้าจาน

หน้าจาน
รองรับ
ทีวี

ราคาจุด
มาตรฐาน
จุดแรก

No.1 mini

ชุดจานดาวเทียม
5.5' C/KU Fix No.1 mini

5.5'

2

5,399

ชุดจานดาวเทียม
6' C/KU Fix No.1 mini

6'

4

5,899

Dynasat
PVR

ชุดจานดาวเทียม
5.5' C/KU Fix Dynasat PVR

5.5'

2

9,399

ชุดจานดาวเทียม
6' C/KU Fix Dynasat PVR

6'

4

9,899

 

ชุดจานดาวเทียม Triple Fix

รับฟรีทีวีไทยดาวเทียม Thaicom 5 C/KU Band และ ASTV จาก NSS6

ชุดจานดาวเทียมรับสัญญาณจากดาวเทียม Thaicom 5 ในระบบ C และ KU Band และดาวเทียม NSS6 ในระบบ KU Band สามารถรับชมช่องรายการได้กว่า 150 ช่อง (เป็นฟรีทีวีไทยกว่า 120 ช่อง) หลากหลายความรู้ความบันเทิง เช่น ภาพยนตร์, สารคดี, กีฬา, เพลง, วาไรตี้, ช่องเพื่อการศึกษาจากพระราชวังไกลกังวล, ข่าว จากสำนักงานข่าว New1, Nation Channal เป็นต้น สัญญาณภาพคมชัดด้วยระบบ Digital ดูฟรีไม่มีรายเดือน

Receiver

ชุดจานดาวเทียม

ขนาด
หน้าจาน

หน้าจาน
รองรับ
ทีวี

ราคา
จุดมาตรฐาน

No.1 mini

ชุดจานดาวเทียม
5.5' Triple Fix No.1 mini

5.5'

2

5,899

ชุดจานดาวเทียม
6' Triple Fix No.1 mini

6'

4

6,399

Dynasat
PVR

ชุดจานดาวเทียม
5.5' Triple Fix Dynasat PVR

5.5'

2

10,199

ชุดจานดาวเทียม
6' Triple Fix Dynasat PVR

6'

4

10,699

 

ชุดจานดาวเทียม Double C Band Fix

รับฟรีทีวีไทยดาวเทียม Thaicom 2/5 C Band และช่อง NHK ของญี่ปุ่นดาวเทียม Intelsat 10 C-Band

ชุดจานดาวเทียมรับฟรีทีวีไทยในดาวเทียม Thaicom 2/5 C Band และรับช่อง NHK ของญี่ปุ่นในดาวเทียม Intelsat 7/10 โดยใช้หน้าจานเพียงใบเดียว ดูฟรีไม่มีรายเดือน

Receiver

ชุดจานดาวเทียม

ขนาด
หน้าจาน

หน้าจาน
รองรับ
ทีวี

ราคาจุด
มาตรฐาน

No.1 mini

ชุดจานดาวเทียม
6' Double C Band Fix 
No.1 mini

6'

4

5,899

Dynasat
PVR

ชุดจานดาวเทียม
6' Double C Band Fix
Dynasat PVR

6'

4

10,399

 

ชุดจานดาวเทียม Duo Fix + PAS7/10

รับฟรีทีวีไทยดาวเทียม Thaicom 2/5 C Band, ช่อง NHK ของญี่ปุ่นดาวเทียม Intelsat 10 C-Band และ ASTV, Nation Channel จากดาวเทียม NSS6

ชุดจานดาวเทียมรับฟรีทีวีไทยในดาวเทียม Thaicom 2/5 C Band และรับช่อง NHK ของญี่ปุ่นในดาวเทียม Intelsat 7/10 โดยใช้หน้าจานเพียงใบเดียว ดูฟรีไม่มีรายเดือน

Receiver

ชุดจานดาวเทียม

ขนาด
หน้าจาน

หน้าจาน
รองรับ
ทีวี

ราคาจุด
มาตรฐาน

No.1 mini

ชุดจานดาวเทียม
6' Double C Band Fix 
+ NSS6 No.1 mini

6'

4

7,699

Dynasat
PVR

ชุดจานดาวเทียม
6' Double C Band Fix
+ NSS6 Dynasat PVR

6'

4

11,199

 

ชุดจานดาวเทียมรับฟรีทีวีไทยและต่างประเทศ

ชุดจานดาวเทียมรับฟรีทีวีไทยและต่างประเทศสามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้กว่า 15 ดวง กว่า 300 ช่องที่ส่งสัญญาณในโซนเอเซีย ตัวอย่างช่องรายการ เช่น Now, DW TV, TVB, Fashion, Bloomberg, Russia Today, Al Jazeera, CCTV4, CCTV9, Dubai Sport, NHK เป็นต้น

ชุดจานดาวเทียม

ขนาด
หน้าจาน

Receiver

ระบบ

ราคาจุด
มาตรฐาน

จานดาวเทียม
6' C-Band 
PVR Move

6' 
Move

Dynasat PVR


Band

13,499

จานดาวเทียม
6' C/KU-Band
PVR Move

C/KU Band

15,499

 

จานดาวเทียมดูฟรี 170 ช่อง ไทย 120 ช่องต่างประเทศ 50 ช่อง เหมาะกับการเพิ่มจุดรับชมหลายจุด

ราคาเพียง 6,900 บาท

 
บทความ อื่นๆ ...

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday151
mod_vvisit_counterYesterday130
mod_vvisit_counterThis week281
mod_vvisit_counterLast week941
mod_vvisit_counterThis month2342
mod_vvisit_counterLast month1975
mod_vvisit_counterAll days278499

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.162.91.86
,
Today: พ.ค. 22, 2017

 • b077.jpg
 • b074.jpg
 • b097.jpg
 • b029.jpg
 • b014.jpg
 • b043.jpg
 • b099.jpg
 • b039.jpg
 • b091.jpg
 • b051.jpg
 • b065.jpg
 • b011.jpg
 • b100.jpg
 • b070.jpg
 • b086.jpg
 • b038.jpg
 • b022.jpg
 • b047.jpg
 • b066.jpg
 • b059.jpg
 • b048.jpg
 • b007.jpg
 • b027.jpg
 • b083.jpg
 • b079.jpg
 • b026.jpg
 • b033.jpg
 • b076.jpg
 • b094.jpg
 • b036.jpg
 • b105.jpg
 • b081.jpg
 • b090.jpg
 • b009.jpg
 • b008.jpg
 • b040.jpg
 • b068.jpg
 • b028.jpg
 • b056.jpg
 • b072.jpg
 • b017.jpg
 • b102.jpg
 • b012.jpg
 • b098.jpg
 • b060.jpg
 • b071.jpg
 • b002.jpg
 • b018.jpg
 • b078.jpg
 • b054.jpg
 • b101.jpg
 • b035.jpg
 • b034.jpg
 • b093.jpg
 • b016.jpg
 • b020.jpg
 • b052.jpg
 • b064.jpg
 • b001.jpg
 • b063.jpg
 • b006.jpg
 • b003.jpg
 • b058.jpg
 • b004.jpg
 • b061.jpg
 • b031.jpg
 • b013.jpg
 • b080.jpg
 • b085.jpg
 • b089.jpg
 • b025.jpg
 • b046.jpg
 • b073.jpg
 • b055.jpg
 • b106.jpg
 • b053.jpg
 • b096.jpg
 • b067.jpg
 • b041.jpg
 • b049.jpg
 • b045.jpg
 • b057.jpg
 • b104.jpg
 • b024.jpg
 • b023.jpg
 • b019.jpg
 • b030.jpg
 • b084.jpg
 • b087.jpg
 • b088.jpg
 • b103.jpg
 • b005.jpg
 • b010.jpg
 • b042.jpg
 • b082.jpg
 • b021.jpg
 • b015.jpg
 • b075.jpg
 • b037.jpg
 • b069.jpg
 • b044.jpg
 • b062.jpg
 • b092.jpg
 • b032.jpg
 • b050.jpg
 • b095.jpg